Aktivitetskalender
Arbejdsdag 06-08-2018
Én gang hvert halve år holder vi vores anlæg ved lige: Huset, hegnet, arealerne og redskaberne. Vi hjælpes ad og har som regel en fornøjelig dag, hvor hver især bidrager med noget, som han / hun selv vælger at gøre. Der er mad og drikke og godt selskab; kom og vær med næste gang!

Planlægning af arbejdsdag d. 4. maj 2019:
1.     Traktor skal have service (nye knive, filter, olie)   ( Jørgen)
2.     Låge mellem mark 1 og 2 justeres / udskiftes.
3.     Skilte ved P-plads ”Hundeskov ->” og på lågerne ”Privat område. Ingen      adgang for uvedkommende” underneden ”DCH øveplads”. (Camilla)
4.     Hegn mod naboklubben strammes op , nye stålpinde.
5.     Tagrender efterses og renses.
6.     Køre gamle brædder og affald væk på trailer.
7.     Ny låge for at adskille miljøbane.
8.     Reparere og male balance i agility.
9.     Hus males indvendig. Rengøring.
10.   Agility-skur tømmes, rengøres, effekter sorteres.
11.   Græs- og buskekanter klippes.
12.   Evt.

Nu også på facebook

 
DcH Grenaa finder du på

Næsgårdvej 1,8500 Grenå


 Find vej med krak her


DcH Grenaa finder du på

Næsgårdvej 1,8500 Grenå


 Find vej med krak her
 

Sidste nye DcH blad kan læses her
DcH-Grenaa Formand: Jørgen B. Sørensen tel.: 23 93 83 15 e-mail: skindbjerg43@hotmail.com